Jakie są zalety podgrzewacza sterowanego elektronicznie w porównaniu z hydraulicznym?

Które z urządzeń można bezpośrednio napełnić wodą jeśli brak przyłącza wody (np. przewoźny bar) ?

Czy małe podgrzewacze przepływowe są bardziej oszczędne niż małe zasobniki?

Jaką moc w kW należy wybrać, jeśli dostępne są modele o różnej mocy przyłączeniowej?