Home Server rozszerzenie

Home Server rozszerzenie / Moduł nadawczo-odbiorczy (nr art.: 34031) 
Moduł nadawczo-odbiorczy do podłączenia podgrzewaczy DEX, CEX, MCX oraz MBX Lumino z Home Server. Rozszerzenie to jest wymagane, gdy urządzenia nie są wyposażone w zdalne sterowanie radiowe FX.
 
 
Home Server rozszerzenie do serwera (nr art.: 34032) 
Dodatkowy serwer do rozszerzenia sieci nadawczo-odbiorczej, umożliwia podłączenie do dziesięciu podgrzewaczy (na każde rozszerzenie). Oprócz tego zakres radiowy może zostać zwiększony.