Przedmowa

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

 

Korzystanie z naszej witryny jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach są gromadzone dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez jednoznacznej zgody użytkownika.

 

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych przez Internet (np. komunikacja przez wiadomości e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

 

– – – – – – – – – –

 

Polityka prywatności zgodna z art. 13 RODO:  

 

1. Wprowadzenie

Niniejszą witrynę udostępnia firma CLAGE GmbH. Zgodnie z art. 13 unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika podczas otwierania naszej witryny i korzystania z niej.

 

2. Zakres odpowiedzialności

Imię i nazwisko oraz dane do kontaktu z administratorem znajdują się w naszym identyfikatorze dostawcy.

 

3. Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, wysyłając list z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" na adres:

CLAGE GmbH

"Inspektor ochrony danych"

Pirolweg 1-5

21337 Lüneburg

lub wiadomość e-mail na adres datenschutz@clage.de

 

4. Przetwarzanie danych osobowych

 

4.1 Ogólny przegląd czynności związanych z przetwarzaniem

 

Na naszej witrynie dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów:

– Prezentacja produktów i usług

– Kontakt z naszymi zespołami

– Prezentacja map w celu ułatwienia dojazdu

– Prezentacja filmów firmowych i produktowych

– Analiza zasięgu w celu optymalizacji witryny

– Poprawa obsługi klienta

 

W zabezpieczonym obszarze naszej witryny oferujemy naszym obecnym klientom następujące usługi:

– Rejestracja urządzenia

– Raporty serwisowe

– Sklep z częściami zamiennymi

– Ankieta zadowolenia klienta

– Osoba do kontaktu

 

4.2. Działanie witryny

 

4.2.1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych

Następujące informacje, które przeglądarka użytkownika przesyła do nas automatycznie, są przetwarzane podczas wizyty na naszej witrynie:

– typ/wersja przeglądarki

– używany system operacyjny

– nazwa poprzednio odwiedzanej witryny

– adres IP lub nazwa hosta komputera

– data i godzina żądania serwera

 

4.2.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych dokonywane jest przez administratora danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny (wypełnienie zobowiązań prawnych, tj. bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 5 lit. f RODO, np. w celu obrony przed atakami cybernetycznymi i objaśnienia, czym one są) 4.2.3.

 

4.2.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Hosting naszej witryny zapewnia firma LüneCom Kommunikationslösungen GmbH, Marie-Curie-Str., 21337 Lüneburg, Niemcy i firma Datadock, 1 Rue du Havre, 67100 Strasburg, Francja. Realizacja zamówień została zawarta z usługodawcami zgodnie z art. 28 RODO. Powyższe dane zostaną przekazane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w celu obrony przed przestępstwami i/lub gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

4.2.4. Okres przechowywania

Dane osobowe są automatycznie usuwane 4 tygodnie po zakończeniu połączenia, pod warunkiem że nie ustanowiono ustawowych okresów przechowywania danych.

 

4.2.5. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

Gromadzenie danych w celu udostępniania witryny i przechowywania danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie ma zatem możliwości usunięcia, sprzeciwu lub korekty.

 

4.3. Wykorzystywanie plików cookie

 

4.3.1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do oferowania wygodnych i bogatych w funkcje usług online oraz do weryfikacji uprawnienia do korzystania z tych usług. Pliki cookie to pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację powracających użytkowników wyłącznie na czas trwania ich wizyty na witrynie. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera i nie powodują w nim żadnych uszkodzeń.

 

Pliki cookie witryny zawierają dane osobowe. Pliki cookie pozwalają na wielokrotne wprowadzanie danych, ułatwiają przekazywanie określonych treści i pomagają nam zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej strony internetowej. Umożliwiają nam ciągłe doskonalenie struktury i zawartości naszej strony internetowej.

 

Na urządzeniu użytkownika są zapisywane następujące pliki cookie:

 

– – – – – – – – – –

 

Typ:

Plik cookie preferencji przeglądarki

 

Nazwa:

Plik cookie wyskakujących okienek

 

Funkcja / Cel:

Wyskakujące okienko pojawia się na stronie głównej. Zawiera informacje o ochronie danych, a w szczególności o Google Analytics. Plik cookie jest wykorzystywany (wyłącznie lokalnie na komputerze odwiedzającego) do sprawdzenia, czy wyskakujące okienko nie musi zostać ponownie wyświetlone. Nie odbywa się komunikacja po stronie serwera.

 

Okres przechowywania:

7 dni

 

– – – – – – – – – –

 

Typ:

Plik cookie preferencji przeglądarki

 

Nazwa:

Plik cookie zgody na korzystanie z Google Analytics

 

Funkcja / Cel:

Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, czy użytkownik zgadza się na korzystanie z Google Analytics: aktywacja Google Analytics odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika; w przypadku niewyrażenia zgody Google Analytics pozostaje dezaktywowany.

 

Okres przechowywania:

7 dni

 

– – – – – – – – – –

 

Typ:

Plik cookie statystyki przeglądarki

 

Nazwa:

_ga-Cookie

 

Funkcja / Cel:

Plik cookie Google Analytics Służy do rozróżniania użytkowników. Ten plik cookie jest ustawiany wyłącznie za zgodą odwiedzającego na korzystanie z Google Analytics.

 

Okres przechowywania:

2 lata

 

– – – – – – – – – –

 

Typ:

Plik cookie statystyki przeglądarki

 

Nazwa:

_gid-Cookie

 

Funkcja / Cel:

Plik cookie Google Analytics Służy do rozróżniania użytkowników. Ten plik cookie jest ustawiany wyłącznie za zgodą odwiedzającego na korzystanie z Google Analytics.

 

Okres przechowywania:

24 godziny

 

– – – – – – – – – –

 

Typ:

Plik cookie preferencji przeglądarki

 

Nazwa:

Plik cookie logowania do strefy partnera

 

Funkcja / Cel:

Plik cookie zawierający uprawnienia dostępu zarejestrowanego obecnego klienta do zabezpieczonej strefy partnera na stronach internetowych CLAGE. Ten plik cookie zawiera tylko numer identyfikacyjny. Ponadto w bazie danych, która jest połączona z użytkownikiem, jest przechowywany kolejny numer identyfikacyjny. Gdy tylko identyfikator pliku cookie jest zgodny z identyfikatorem w bazie danych, następuje automatyczne zalogowanie użytkownika. Plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy wprowadzone dane dostępu są poprawne. Po wylogowaniu się użytkownika ten plik cookie jest ponownie usuwany. Dane osobowe zapisują się więc bezpośrednio w pliku cookie. Ze względów bezpieczeństwa technicznego adres IP ostatniego logowania jest również przechowywany w bazie danych.

 

Okres przechowywania:

30 dni

 

– – – – – – – – – –

 

4.3.2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analizy po wyrażeniu na to zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takim przypadku przed ustawieniem plików cookie na witrynie prosimy o wyrażenie zgody.

 

4.3.3. Okres przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Pliki Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie.

 

Przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Usunięcie może również nastąpić automatycznie. Jeżeli pliki cookie dla naszej witryny zostaną dezaktywowane, prawdopodobnie nie będzie można w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.

 

4.4. Formularz kontaktowy lub kontakt przez e-mail

 

4.4.1. Informacje ogólne

Nasz formularz kontaktowy umożliwia łatwe wysyłanie do nas typowych zapytań o produkty i usługi przez Internet. Przykładowo mogą to być następujące tematy: zapytanie o drukowane materiały informacyjne, wyszukiwanie sprzedawcy lub instalatora, zapytanie o skorzystanie z usługi internetowej CLAGE, rejestracja na wydarzenie, pytania techniczne, pytania dotyczące sprzedaży, pytania ogólne itp.

Jeżeli użytkownik wyśle do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, następujące informacje zostaną przetworzone w celu przetworzenia zapytania:

– podstawowe dane osobowe

– dane adresowe

– dane komunikacyjne

– dane dotyczące zapytania

 

Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W takim przypadku zostaną zachowane dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail.

 

W obu przypadkach dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznego przetwarzania zapytania i wymaganej w tym celu komunikacji.

 

4.4.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie, realizację lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązującą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

4.4.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Podane przez użytkownika dane są przetwarzane wyłącznie przez nasze przedsiębiorstwo i związane z nim podmioty przetwarzające zlecenie.

 

4.4.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie dochodzi do przekazywania danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. państw trzecich).

 

4.4.5. Okres przechowywania

Dane użytkownika są przetwarzane w ramach kontaktu i usuwane po wygaśnięciu celu, tzn. jeżeli można wywnioskować z okoliczności, że fakty, których dotyczy kontakt, zostały ostatecznie wyjaśnione, a na przeszkodzie nie stoją prawne obowiązki przechowywania.

 

4.4.6. Prawo do informacji, usunięcia, sprzeciwu i korekty

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami, wysyłając wiadomość e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie można kontynuować konwersacji. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe zapisane w wyniku kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

 

4.5. Pomiar zasięgu

 

4.5.1. Informacje ogólne

Na tej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy oglądalności stron internetowych. Analiza oglądalności stron internetowych polega na pobieraniu, gromadzeniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy oglądalności stron internetowych gromadzone są między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odnośnik), do których podstron witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana.

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie używa do analizy oglądalności stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics dodatku »_gat._anonymizeIp«. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego danej osoby w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

4.5.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę naszych użytkowników podczas przeglądania stron internetowych. Na podstawie analizy uzyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat wykorzystania poszczególnych elementów naszej witryny. Pomaga nam to stale ulepszać naszą witrynę i jej przyjazność dla użytkownika. Jeżeli na początku wizyty na stronie użytkownik wyraził zgodę, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczający sposób uwzględnia zainteresowanie użytkowników ochroną ich danych osobowych.

 

4.5.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

4.5.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego. Komisja Europejska w swojej decyzji w sprawie adekwatności (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku (Tarcza Prywatności UE-USA) zdecydowała, że w USA istnieje odpowiedni poziom ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać na piśmie od naszego inspektora ochrony danych.

 

4.5.5. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już nam potrzebne do celów rejestrowania. W naszym przypadku ma to miejsce po upływie 14 miesięcy.

 

4.5.6. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową przez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie umieszczony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego.

Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych wygenerowanych przez Google Analytics, które dotyczą korzystania z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Google oraz zapobiec takiemu gromadzeniu.

W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki za pośrednictwem JavaScript informuje Google Analytics, że nie wolno przekazywać żadnych danych ani informacji o wizytach na stronach internetowych do Google Analytics. Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest odbierana przez Google jako brak zgody. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, istnieje możliwość ponownej instalacji lub aktywacji dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Usługa Google Analytics jest objaśniona pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

Zmiana decyzji o korzystaniu z Google Analytics

Google Analytics na naszej węgierskojęzycznej witrynie jest całkowicie wyłączony.

 

4.6. Mapy Google

 

4.6.1. Informacje ogólne

W różnych miejscach naszej witryny korzystamy z Map Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), aby pokazać naszych kontrahentów lub inne podmioty na mapie i ułatwić dojazd.

 

4.6.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podczas otwierania tej witryny dane osobowe są automatycznie przekazywane usługodawcy zgodnie z punktem 4.2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia nam wyświetlenia pozycji naszych kontrahentów itp. (Prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4.6.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google może przekazywać informacje uzyskane przez Mapy Google stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli przedsiębiorstwa przetwarzają te dane na zlecenie Google. Nie można wykluczyć, że Google łączy adres IP użytkownika z innymi danymi Google.

Z technicznego punktu widzenia jest możliwe, że Google wykorzystuje uzyskane dane do identyfikacji przynajmniej niektórych użytkowników. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych i profili osobowości użytkowników witryny Google do innych celów.

 

4.6.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego. Komisja Europejska w swojej decyzji w sprawie adekwatności (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku (Tarcza Prywatności UE-USA) zdecydowała, że w USA istnieje odpowiedni poziom ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać na piśmie od naszego inspektora ochrony danych.

 

4.6.5. Okres przechowywania

Nie wiemy, jak długo Google przechowuje powyższe dane.

 

4.6.6. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

W przypadku braku zgody na przesyłanie danych do Google użytkownikowi nie wolno odwiedzać podstron naszej witryny, na których są zintegrowane Mapy Google. Użytkownik ma możliwość łatwej dezaktywacji Map Google i uniemożliwienia w ten sposób przekazywania danych do Google. W tym celu należy wyłączyć obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można skorzystać z wyświetlania mapy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Warunkach użytkowania Map Google oraz w polityce prywatności Google.

 

4.7. Filmy o przedsiębiorstwie i filmy produktowe

 

4.7.1. Informacje ogólne

Osadzamy filmy z platformy »YouTube« dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (USA) Nasze filmy stanowią źródło informacji dla klientów końcowych, kontrahentów i innych osób, które chciałyby uzyskać więcej informacji o naszej firmie, naszych produktach i usługach.

 

4.7.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podczas otwierania tej witryny dane osobowe są automatycznie przekazywane usługodawcy zgodnie z punktem 4.2. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam wyświetlenia filmów (Prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4.7.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

4.7.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google może przekazywać informacje uzyskane przez YouTube stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli przedsiębiorstwa przetwarzają te dane na zlecenie Google. Nie można wykluczyć, że Google łączy adres IP użytkownika z innymi danymi Google.

Z technicznego punktu widzenia jest możliwe, że Google wykorzystuje uzyskane dane do identyfikacji przynajmniej niektórych użytkowników. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych i profili osobowości użytkowników witryny Google do innych celów.

 

4.7.5. Okres przechowywania

Nie wiemy, jak długo YouTube lub Google przechowuje powyższe dane.

 

4.7.6. Prawo do usuwania, sprzeciwu i korekty

Polityka prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Rezygnacja (opt-out) w koncie Google: https://adssettings.google.com/authenticated

 

4.8. Rejestrowanie urządzenia

 

4.8.1. Informacje ogólne

Dzięki opcji rejestrowania urządzenia klienci mogą zarejestrować zakupione produkty oraz dane służące do komunikacji, podstawowe dane osobowe oraz specyficzne dane urządzenia (numer artykułu, numer seryjny itp.). W tym celu klient może zalogować się za pomocą hasła, a następnie wyświetlić online zarejestrowane urządzenia i zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowanie urządzenia jest również możliwe bez konieczności logowania.

 

4.8.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Firma CLAGE oferuje możliwość zarejestrowania urządzenia jako dobrowolną usługę w celu poprawy obsługi klienta. W takim przypadku obowiązującą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

4.8.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Zgodnie z art. 28 RODO z usługodawcą zawarto porozumienie w sprawie przetwarzania zlecenia. Powyższe dane są przekazywane wyłącznie firmie CLAGE.

 

4.8.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie dochodzi do przekazywania danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. państw trzecich).

 

4.8.5. Okres przechowywania

Okres przechowywania wszystkich przechowywanych dokumentów odpowiada co najmniej ustawowym okresom zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego HGB i § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej AO.

 

4.8.6. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami, wysyłając wiadomość e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie można kontynuować konwersacji. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe zapisane w wyniku kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

 

– – – – – – – – – –

 

Poniższe punkty (od 4.9. do 4.11.) dotyczą zabezpieczonej strefy partnera naszej witryny. Strefa ta jest dostępna tylko dla zarejestrowanych obecnych klientów. Obecni klienci muszą złożyć wniosek o dostęp do tej strefy, zwracając się do nas na piśmie i podając numer klienta. Otrzymają od nas hasło, a następnie będą mogli zalogować się za pomocą swojego numeru klienta. Po pomyślnym zalogowaniu uprawnienie dostępu zostanie zapisane z plikiem cookie na maksymalnie 30 dni (patrz punkt „Pliki cookie”).

 

– – – – – – – – – –

 

4.9. Sklep z częściami zamiennymi

4.9.1. Informacje ogólne

Na tej stronie obecni klienci mogą zakupić części zamienne. Przechowywane są dane dotyczące klienta, zamówienia i artykułu.

 

4.9.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dzięki tej usłudze firma CLAGE może zaoferować ulepszoną obsługę klienta. Usługę tę oferujemy naszym klientom dobrowolnie.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie, realizację lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązującą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

4.9.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Powyższe dane są przekazywane wyłącznie firmie CLAGE.

 

4.9.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie dochodzi do przekazywania danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. państw trzecich).

 

4.9.5. Okres przechowywania

Okres przechowywania wszystkich przechowywanych dokumentów odpowiada co najmniej ustawowym okresom zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego HGB i § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej AO.

 

4.9.6. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami, wysyłając wiadomość e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie można kontynuować konwersacji. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe zapisane w wyniku kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

 

4.10. Raport z usług internetowych

 

4.10.1. Informacje ogólne

Na tej stronie kontrahenci serwisowi, którzy otrzymali zlecenie od firmy CLAGE, mogą udokumentować swoje czynności przeprowadzone na rzecz firmy CLAGE. Zapisywane są dane dotyczące zlecenia, miejsca użytkowania, urządzeń, materiałów i rozliczeń.

 

4.10.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Usługę tę oferujemy naszym usługodawcom dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie, realizację lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązującą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

4.10.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Powyższe dane są przekazywane wyłącznie firmie CLAGE.

 

4.10.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie dochodzi do przekazywania danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. państw trzecich).            

 

4.10.5. Okres przechowywania

Okres przechowywania wszystkich przechowywanych dokumentów odpowiada co najmniej ustawowym okresom zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego HGB i § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej AO.

 

4.10.6. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami, wysyłając wiadomość e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie można kontynuować konwersacji. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe zapisane w wyniku kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

 

4.11. Ankieta zadowolenia klienta (»Informacja zwrotna«)

 

4.11.1. Informacje ogólne

Na tej stronie nasi stali klienci mogą wypowiedzieć się w skali od 1 do 6, jak bardzo są zadowoleni z naszych produktów i usług.

 

4.11.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Usługa ta daje klientom możliwość oceny firmy CLAGE. Służy ulepszeniu naszych produktów, usług i naszej reklamy. Usługę tę oferujemy naszym klientom dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie, realizację lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązującą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

4.11.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Powyższe dane są przekazywane wyłącznie firmie CLAGE.

 

4.11.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie dochodzi do przekazywania danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. państw trzecich).

 

4.11.5. Okres przechowywania

Okres przechowywania wszystkich przechowywanych dokumentów odpowiada co najmniej ustawowym okresom zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego HGB i § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej AO.

 

4.11.6. Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami, wysyłając wiadomość e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie można kontynuować konwersacji. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe zapisane w wyniku kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma różne prawa dotyczące obchodzenia się ze swoimi danymi osobowymi, takie jak prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych dotyczących osoby użytkownika lub prawo do korekty, ograniczenia przetwarzania, prawo do przekazywania danych, prawo wniesienia sprzeciwu lub usunięcia swoich danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dochodzenia swoich praw prosimy o pisemny kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem podanym w punkcie 3.

 

6. Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do następującego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez nas narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych: Krajowy inspektor ochrony danych w Dolnej Saksonii, Prinzenstrasse 5, 30159 Hanower.

 

7. Łącza do innych stron internetowych

Nasza witryna zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych. Pomimo wcześniejszej starannej kontroli treści nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za zewnętrzne łącza do treści zewnętrznych.

 

8. Bezpieczeństwo przetwarzania

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, takich jak na przykład prośby kierowane do nas jako operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku adresu przeglądarki.

 

9. Ważność i aktualizacja polityki prywatności

W związku z dalszym rozwojem naszej witryny lub wdrażaniem nowych technologii może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy zapoznanie się z aktualną polityką prywatności.

 

Lüneburg, 07.06.2018

 v2