Szukaj MyCLAGE - Login

Ochrona danych

Przedmowa

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszymi informacjami o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

- – – – – – – – – – –

Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13 podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)

1. Wprowadzenie
Ta strona jest udostępniona przez CLAGE GmbH. Poniżej informujemy Państwa zgodnie z art. 13 podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) o przetwarzaniu Państwa danych osobowych podczas wywoływania i korzystania z naszej strony internetowej.

2. Obowiązki
Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej znajdą Państwo w identyfikacji naszego dostawcy.

3) Inspektor ochrony danych
Do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych można zwrócić się pisemnie pocztą z dopiskiem "pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych" pod adresem
CLAGE GmbH
"Datenschutzbeauftragter"
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
lub pocztą elektroniczną na adres datenschutz@clage.de

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Ogólny przegląd działań związanych z przetwarzaniem

Na naszej stronie internetowej dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów:
- funkcjonowanie strony internetowej
- prezentacja produktów i usług
- kontakt z naszymi zespołami
- analizy w celu optymalizacji strony internetowej
- wyświetlanie map dla ułatwienia dojazdu
- prezentacja filmów firmowych i produktowych
- rejestracja urządzeń
- poprawa obsługi klienta
- fanpage na Facebooku
- sterowanie głosowe z pomocą zewnętrznych dostawców
- e-mailowy biuletyn informacyjny
- seminaria i szkolenia na żywo

Na chronionym obszarze (4.8 - 4.10) naszej strony internetowej oferujemy następujące usługi dla naszych dotychczasowych klientów:
- rejestracja urządzeń
- raporty serwisowe
- sklep z częściami zamiennymi
- ankieta dla klientów ("Informacja zwrotna")

4.2 Funkcjonowanie strony internetowej

4.2.1 Charakter i zakres przetwarzania danych osobowych
Następujące informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas, są przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej:
- typ/wersja przeglądarki
- stosowany system operacyjny
- nazwa poprzednio odwiedzanej strony internetowej
- adres IP lub nazwa hosta Twojego komputera
- data i godzina odpytania serwera

4.2.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest prowadzone przez osobę odpowiedzialną za zapewnienie właściwego funkcjonowania strony internetowej (wypełnienie zobowiązań prawnych, tj. bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. f DSGVO, np. w celu zapobiegania cyberatakom i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie).

4.2.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Nasze strony internetowe są prowadzone przez firmę LüneCom Kommunikationslösungen GmbH, Marie-Curie-Str., 21337 Lüneburg, Niemcy oraz firmę Datadock, 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg, Francja. Przetwarzanie umów zostało zawarte z dostawcami usług zgodnie z art. 28 DSGVO. Wyżej wymienione dane będą przekazywane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do zapobiegania przestępstwom i/lub gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

4.2.4 Czas trwania składowania
Dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po 4 tygodniach od zakończenia połączenia, o ile nie istnieją ustawowe okresy przechowywania danych.

4.2.5 Prawo do skreślenia, sprzeciwu i korekty
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logów jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości usunięcia, sprzeciwu lub korekty przez użytkownika.

4.3. Kontaktowanie się z naszymi zespołami

4.3.1 Uwagi ogólne
Nasze formularze kontaktowe oferują łatwy sposób na wysyłanie typowych zapytań o produkty i usługi online. Mogą to być, na przykład, następujące tematy: zapytanie o drukowane materiały informacyjne, wyszukanie dealera lub instalatora, prośba o skorzystanie z serwisu CLAGE online, rejestracja na wydarzenie, pytania techniczne, handlowe, ogólne itp.
W przypadku wysłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, następujące informacje zostaną przez nas przetworzone w celu przetworzenia zapytania:
- podstawowe dane osobowe
- dane adresowe
- dane dotyczące komunikacji
- dane do zapytania

Alternatywnie, można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W tym przypadku przechowywane będą Państwa dane osobowe przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

W obu przypadkach dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznego przetwarzania zapytania oraz do komunikacji wymaganej do tego celu.

4.3.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam tylko i wyłącznie do celów nawiązania kontaktu. Jeżeli kontakt ma na celu wszczęcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.3.3. odbiorcy lub kategorie odbiorców
Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez naszą firmę i związane z nią podmioty realizujące zamówienia.

4.3.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie ma przekazywania danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.3.5 Czas trwania składowania
Państwa dane będą przetwarzane w zakresie objętym kontaktem i usuwane po osiągnięciu celu, tzn. jeżeli z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i nie stoją na przeszkodzie temu żadne prawne obowiązki przechowywania.

4.3.6 Prawo do informacji, skreślenia, sprzeciwu i korekty
Masz możliwość odwołania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Państwa danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

4.4 Pomiar zasięgu w celu optymalizacji strony internetowej

4.4.1 Uwagi ogólne
Używamy na tej stronie komponentu "Google Analytics" (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analiza stron internetowych polega na zbieraniu, gromadzeniu i ocenie danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy stron internetowych zbiera m.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba weszła na stronę (tzw. referrer), które podstrony strony były dostępne lub jak często i jak długo dana podstrona była oglądana.
Kontroler danych używa dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego danej osoby zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4.4.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam na analizę ich zachowań podczas surfowania. Poprzez ocenę uzyskanych danych, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat wykorzystania poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika. Jeżeli na początku wizyty na stronie wyrazili Państwo zgodę, obowiązuje podstawa prawna do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia się interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

4.4.3. odbiorcy lub kategorie odbiorców
Spółką operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

4.4.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w ramach Google do kraju trzeciego (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) zgodnie z Państwa zgodą zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO.

4.4.5 Czas trwania składowania
Dane te są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów rejestracji. W naszym przypadku jest to po 14 miesiącach.

4.4.6 Prawo do skreślenia, sprzeciwu i korekty
Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienie cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie ustawiony już przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4.4.7 Aktywacja "Google Analytics
Uwaga: Google Analytics jest obecnie wyłączony.
Jeśli chcieliby Państwo zezwolić na korzystanie z Google Analytics podczas odwiedzania naszej strony internetowej, mogą Państwo włączyć Google Analytics klikając tutaj.

Proszę o uwagę: Google Analytics można włączyć tylko wtedy, gdy zezwolono na używanie plików cookie w urządzeniu wyjściowym.

4.5 Wyświetlanie materiału mapy dla lepszej podróży

4.5.1 Uwagi ogólne
Nasza strona internetowa korzysta z usługi "OpenStreetMap", aby pokazać Państwu, na przykład, naszych wyspecjalizowanych partnerów lub inne osoby na mapie drogowej i ułatwić Państwu znalezienie nas.

4.5.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Po wejściu na tę stronę internetową dane osobowe są automatycznie przekazywane usługodawcy zgodnie z punktem 4.2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia wyświetlenia stanowiska naszych wyspecjalizowanych partnerów itp. (Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

4.5.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Operatorem komponentów OpenStreetMap jest Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Zjednoczone Królestwo.

4.5.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

4.5.5 Czas trwania składowania
Nie przechowuje się żadnych danych osobowych.

4.5.6 Prawo do odwołania, sprzeciwu i sprostowania
Ponieważ nie przechowuje się żadnych danych osobowych, nie ma prawa do ich usunięcia, sprzeciwu lub korekty.

4.5.7 Różne
Jeśli klikniesz na wybraną usługę w sekcji "Wyznaczanie tras", zostaniesz przekierowany bezpośrednio do odpowiedniego operatora. Dane wymienione w pkt 4.2 zostaną przesłane automatycznie. Obowiązują oświadczenia o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

4.6 Prezentacja filmów firmowych i produktowych

4.6.1. ogólne
Integrujemy filmy z platformy "YouTube". Nasze filmy video służą jako źródło informacji dla klientów końcowych, partnerów specjalistycznych i innych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o naszej firmie, naszych produktach i usługach. Spółką operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

4.6.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Po wejściu na tę stronę internetową dane osobowe są automatycznie przekazywane usługodawcy zgodnie z punktem 4.2. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia wyświetlania filmów (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

4.6.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Spółką operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

4.6.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w ramach Google do kraju trzeciego (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) zgodnie z Państwa zgodą zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO.

4.6.5 Czas trwania składowania
Nie wiemy jak długo YouTube lub Google przechowuje wyżej wymienione dane.

4.6.6 Prawo do odwołania, sprzeciwu i sprostowania
Polityka prywatności i warunki użytkowania Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Wyrejestruj się na swoim koncie Google: https://adssettings.google.com/authenticated

4.7 Rejestracja urządzeń

4.7.1. Ogólne
Rejestracja urządzeń umożliwia klientom rejestrację zakupionych produktów z danymi komunikacyjnymi, podstawowymi danymi osobowymi i danymi specyficznymi dla urządzenia (numer artykułu, numer seryjny itp.). W tym celu klient może zalogować się za pomocą swojego hasła, a następnie uzyskać dostęp do swoich zarejestrowanych urządzeń i zarejestrowanych użytkowników online. Możliwe jest również rejestrowanie urządzeń bez konieczności logowania.

4.7.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
CLAGE oferuje rejestrację urządzenia jako dobrowolny serwis dla lepszego serwisu posprzedażowego. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.7.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Umowa o realizację zamówienia została zawarta z usługodawcą zgodnie z art. 28 DSGVO. Powyższe dane zostaną przekazane wyłącznie do CLAGE.

4.7.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie ma przekazywania danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.7.5 Czas trwania składowania
Okres przechowywania wszystkich złożonych dokumentów odpowiada co najmniej okresom prawnym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.7.6 Prawo do skreślenia, sprzeciwu i korekty
Masz możliwość odwołania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Państwa danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

- – – – – – – – – – –

Poniższe punkty (4.8. do 4.10.) dotyczą chronionego obszaru partnerskiego naszej strony internetowej. Obszar ten jest dostępny tylko dla zarejestrowanych, istniejących klientów. Aby uzyskać autoryzację w tym zakresie, dotychczasowi klienci muszą złożyć pisemny wniosek o dostęp wraz z numerem klienta. Otrzymają od nas hasło, a następnie mogą się zalogować wraz z numerem klienta. Po udanej rejestracji, autoryzacja dostępu będzie przechowywana za pomocą cookie przez maksymalnie 30 dni.

- – – – – – – – – – –

4.8. Sklep z częściami zamiennymi

4.8.1. Ogólne
Na tej stronie obecni klienci mogą zakupić części zamienne. Dane dotyczące klienta, zamówienia i artykułu są przechowywane.

4.8.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dzięki tej usłudze CLAGE oferuje lepszy serwis w przypadku obsługi klienta. Usługę tę oferujemy naszym klientom dobrowolnie.
Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam wyłącznie do przetwarzania danych kontaktowych. Jeżeli kontakt ma na celu wszczęcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.8.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Wyżej wymienione dane zostaną przekazane wyłącznie do CLAGE.

4.8.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie ma przekazywania danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.8.5 Czas trwania składowania
Okres przechowywania wszystkich złożonych dokumentów odpowiada co najmniej okresom prawnym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.8.6 Prawo do skreślenia, sprzeciwu i korekty
Masz możliwość odwołania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Państwa danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

4.9 Sprawozdanie z usługi online

4.9.1. Ogólne
Na tej stronie partnerzy serwisowi zleceni przez CLAGE mogą udokumentować swoje zadania, które zostały wykonane na zlecenie CLAGE. Przechowywane są dane dotyczące zamówienia, lokalizacji, wyposażenia, materiałów i rozliczeń.

4.9.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Usługę tę oferujemy dobrowolnie naszym usługodawcom. Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam wyłącznie do przetwarzania danych kontaktowych. Jeżeli kontakt ma na celu wszczęcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.9.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Wyżej wymienione dane zostaną przekazane wyłącznie do CLAGE.

4.9.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie ma przekazywania danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.9.5 Czas trwania składowania
Okres przechowywania wszystkich złożonych dokumentów odpowiada co najmniej okresom prawnym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.9.6 Prawo do skreślenia, sprzeciwu i korekty
Masz możliwość odwołania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Państwa danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

4.10. Ankieta dla klientów ("Informacja zwrotna")

4.10.1. Ogólne
Na tej stronie obecni klienci mogą nam powiedzieć w skali od 1 do 6, jak bardzo są zadowoleni z naszych produktów i usług.

4.10.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Usługa ta oferuje klientowi możliwość wyceny CLAGE. Służy on ulepszaniu naszych produktów, usług i reklamy. Usługę tę oferujemy naszym klientom dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam wyłącznie do przetwarzania danych kontaktowych. Jeżeli kontakt ma na celu wszczęcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.10.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Wyżej wymienione dane zostaną przekazane wyłącznie do CLAGE.

4.10.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie ma przekazywania danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.10.5 Czas trwania składowania
Okres przechowywania wszystkich złożonych dokumentów odpowiada co najmniej okresom prawnym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.10.6 Prawo do skreślenia, sprzeciwu i korekty
Masz możliwość odwołania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Państwa danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: datenschutz@clage.de. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

4.11. Fan page na Facebooku
Na naszym fan page'u na Facebooku https://de-de.facebook.com/clage.de/ oferujemy Państwu dalszą ofertę informacyjną naszych usług.

4.11.1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które podają Państwo na Facebooku podczas korzystania z fan page'u, wykorzystujemy do analizy korzystania z naszego fan page'u oraz do dopasowania naszej oferty do grupy docelowej. W tym celu wykorzystujemy raporty statystyczne, takie jak całkowita liczba odsłon, informacje "Lubię to", używane urządzenia, aktywność na stronie, zamieszczanie interakcji i zasięgu, aktywność użytkownika (komentarze, wspólne treści, odpowiedzi), pochodzenie (kraj i miasto), język, odsłony i kliknięcia w sklepie, grupa wiekowa, płeć, wykształcenie, zawód, status związku, kliknięcia na numery telefonów lub grupy na Facebooku, do których prowadzą linki z naszej strony. Używamy na przykład rozkładu według wieku i płci w celu dostosowania adresu, atrakcyjnego wyglądu i preferowanego czasu odwiedzin użytkowników do czasowego i merytorycznego optymalnego planowania naszych wypowiedzi.

4.11.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Za oferowane usługi informacyjne odpowiadamy wspólnie z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zgodnie z art. 26 DSGVO https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, aby zwrócić uwagę na nasze usługi i móc się z Państwem skontaktować.

4.11.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Facebook Insights i cały fan page na Facebooku to usługa firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Jako dostawca, Facebook przeprowadza ankiety i oceny danych osobowych wymaganych do naszych statystyk, a tym samym ma możliwość ustanowienia osobistej referencji na podstawie tych danych. Facebook jest wyłącznie odpowiedzialny za to dalsze przetwarzanie danych.

4.11.4. Czas trwania składowania
Nie wiemy jak długo Facebook przechowuje powyższe dane.

4.11.5. Prawo do informacji, sprostowania, sprzeciwu i usunięcia
Jednakże, zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms/, na które użytkownik wyraził zgodę podczas tworzenia profilu na Facebooku, możemy zidentyfikować abonentów lub użytkowników naszej strony fan page i przeglądać ich profil oraz inne udostępnione informacje od nich i kontaktować się z nimi. Ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem, jeśli chcą Państwo dochodzić swoich praw zgodnie z punktem 5. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w linkach do przetwarzania danych na stronie Seiten-Insights https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oraz do ochrony danych osobowych https://www.facebook.com/about/privacy. Pełne wytyczne dotyczące danych na Facebooku https://de-de.facebook.com/full_data_use_policybieten dają przegląd przetwarzania danych przez Facebook.

Alternatywnie, oferujemy Państwu wsparcie pod adresem wymienionym w punkcie 3, aby dochodzić swoich praw wobec Facebooka.

4.12. Sterowanie głosowe z pomocą zewnętrznych dostawców

4.12.1. Ogólne
Oferujemy Państwu możliwość sterowania naszymi produktami za pomocą głosu Alexa z Amazon lub Google Assistant. W tym celu należy zarejestrować się w CLAGE Cloud i nawiązać połączenie między urządzeniem Alexa lub Google a produktem CLAGE.
Podczas rejestracji, Twój adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło zostaną przetworzone. Rejestrację należy zweryfikować poprzez potwierdzenie adresu e-mail. W wyniku procesu rejestracji następuje przetworzenie adresu IP urządzenia końcowego i odpowiednich danych czasowych.

4.12.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu zainicjowania, realizacji lub rozwiązania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Zaangażowanie naszych usługodawców opiera się na naszym uzasadnionym interesie bezpiecznego i efektywnego świadczenia naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w związku z art. 28 DS-GVO (realizacja zamówień).

4.12.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Wyżej wymienione dane zostaną przekazane wyłącznie upoważnionym pracownikom i innym usługodawcom, takim jak Amazon EU SARL, 5 Rue Plaetis, 2338 Luxembourg (zwanym dalej Amazon) lub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (zwanym dalej Google), w celu ustanowienia połączenia między urządzeniami i procesorami umownymi w kontekście działań wspierających i konserwacyjnych.

4.12.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i odpowiednie zabezpieczenia
Państwa dane rejestracyjne będą przetwarzane w centrum komputerowym w Amazonii w Niemczech. Ponieważ nie można wykluczyć, że amerykańska organizacja macierzysta również ma dostęp do tych danych, zawarto umowę zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. d) DSGVO w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych.

4.12.5. Czas trwania składowania
Dane osobowe są przechowywane w chmurze CLAGE tak długo, jak długo korzystają Państwo z usługi. Dane nie są automatycznie usuwane. Informacje na temat sposobu usuwania danych znajdują się w sekcji 4.13.6.

4.12.6 Prawo do skreślenia i korekty
W każdej chwili mają Państwo możliwość skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na dane kontaktowe, o których mowa w punkcie 3, używając adresu e-mail użytego podczas rejestracji.

4.12.7 Pozostałe informacje
Aby połączyć się z naszymi urządzeniami, konieczne jest utworzenie konta użytkownika w CLAGE Cloud. Podczas użytkowania, zarówno identyfikator użytkownika, jak i identyfikator urządzenia są przesyłane w zaszyfrowanej formie do Amazon w celu weryfikacji.
Dane użytkowe klienta są przechowywane w Amazon. Sam CLAGE nie ma dostępu do tych danych. Obowiązują warunki użytkowania uzgodnione w ramach usług z Amazon. Więcej informacji na temat Amazon można znaleźć w Polityce Prywatności oraz w sekcji pomocy "Alexa, urządzenia Echo i Twoja prywatność".

4.13. Newsletter E-mail
Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu.

4.13.1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych
W celu zapewnienia, że biuletyn jest wysyłany za obopólną zgodą, stosujemy tzw. procedurę double opt-in. W trakcie tej procedury potencjalny odbiorca może zostać dodany do listy dystrybucyjnej. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji w sposób prawnie wiążący. Tylko w przypadku potwierdzenia, adres jest aktywnie włączony do listy dystrybucyjnej.

4.13.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i ofert.
Wyrażona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w związku z Art. 7 DSGVO dotyczący przechowywania danych, adresu e-mail, jak również jego wykorzystania do wysyłania biuletynu może zostać odwołany w każdej chwili, np. poprzez link "wypisanie się" z subskrypcji w biuletynie e-mail.
Środki ochrony danych osobowych podlegają zawsze technicznym innowacjom. Z tego powodu prosimy o regularne informowanie się o naszych środkach ochrony danych osobowych, korzystając z naszych informacji na temat ochrony danych.

4.13.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Przetwarzanie Państwa danych jest prowadzone przez wewnętrznych upoważnionych pracowników i zleconych przetwórców zgodnie z art. 28 DSGVO. Jako procesor używana jest firma Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy. Newsletter2Go nie może sprzedawać Twoich danych i przetwarzać ich w celach innych niż wysyłanie newsletterów. Newsletter2Go jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą, który został wybrany zgodnie z wymogami rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych i federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

4.13.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Przeniesienie do krajów trzecich nie ma miejsca.

4.13.5. Czas trwania składowania
Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie oferowany biuletyn e-mailowy, Państwa adres e-mailowy istnieje lub nie cofnęli Państwo swojej zgody. Jeśli podczas rejestracji nie potwierdzisz linku rejestracyjnego, Twoje dane zostaną usunięte po 7 dniach.

4.13.5 Prawo do skreślenia i odwołania
Zgodę można odwołać w każdej chwili i nieodpłatnie. W tym celu należy skorzystać z linku "Rezygnacja z subskrypcji" w newsletterze e-mail.

4.13.6 Dalsze informacje
Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

4.14. Seminaria i szkolenia na żywo

4.14.1. Ogólne
Informacje o ochronie danych osobowych są przekazywane w związku z Państwa rejestracją i uczestnictwem w seminariach i szkoleniach na żywo (zwanych dalej "seminariami"). Potrzebujemy Państwa danych w celu zaplanowania i przeprowadzenia seminariów. W zależności od obszaru zastosowania, różne regulacje prawne służą jako podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych.

Seminaria są częściowo finansowane przez reklamę, tzn. wykorzystujemy je do pozyskiwania nowych klientów oraz do utrzymania dotychczasowych. Po zakończeniu seminariów będziemy - zgodnie z naszymi warunkami uczestnictwa - zapraszać uczestników na kolejne seminaria lub, w razie potrzeby, kontaktować się z nimi bezpośrednio w celu zaoferowania dalszych produktów i usług drogą mailową lub telefoniczną.

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa lub które sami Państwo przekazują w ramach seminariów:
- osobiste dane główne i komunikacyjne, takie jak nazwa wyświetlacza, imię i nazwisko, ustawienie języka, firma, adres e-mail i numer telefonu, jeśli dotyczy
- metadane spotkania, takie jak temat i czas trwania spotkania, początek i koniec (czas) uczestnictwa, opis spotkania (opcjonalnie), status czatu, uczestnicy, adresy IP, adresy komputerów Mac i inne identyfikatory urządzeń (jeśli dotyczy); przybliżona lokalizacja urządzenia końcowego do połączenia z najbliższym centrum danych; urządzenie/oprogramowanie, informacje takie jak typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, wersja klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika, lub typ połączenia lub szczegóły badania
- nagrania ze spotkań: mp4 wszystkich nagrań wideo i audio oraz prezentacji, m4a wszystkich nagrań audio, plik tekstowy wszystkich rozmów w trakcie spotkania, plik dziennika audio i inne informacje udostępniane podczas korzystania z serwisu
- dzienniki czatu
- informacje dotyczące korzystania z telefonu, takie jak numer telefonu osoby dzwoniącej, nazwa kraju, adres IP, awaryjny numer kontaktowy, godzina rozpoczęcia i zakończenia, nazwa hosta, e-mail hosta i adres Mac używanego urządzenia.

Automatyczne profilowanie lub podejmowanie decyzji nie jest planowane i nie odbywa się.

4.14.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
- Planowanie seminariów, wysyłanie zaproszeń i wstępnych informacji do przygotowania
- Badanie i dokumentacja uczestników seminarium oraz stwierdzenie, czy uczestnicy są kompletni.
- Realizacja seminariów, w tym odpowiadanie na pytania uczestników w obszarze czatu
- Tworzenie (internetowych) ankiet służących do oceny seminariów i tematów seminariów uzupełniających
- Przekazanie materiałów informacyjnych po seminarium
- Środki zapewnienia jakości, takie jak opracowywanie danych statystycznych lub realizacja przeglądów w celu planowania i optymalizacji seminariów uzupełniających
- Wdrażanie środków marketingu bezpośredniego niższego szczebla wśród uczestników
- Ukierunkowane na grupę docelową wysyłanie zaproszeń na seminaria uzupełniające
- Archiwizacja nazw uczestników do celów księgowych i weryfikacyjnych dla celów związanych z wymogami podatkowymi

Jeśli przeprowadzimy seminaria w ramach inicjowania lub realizacji stosunków umownych zgodnie z naszymi warunkami uczestnictwa, Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Obejmuje to również monitorowanie uczestnictwa, wysyłanie zaproszeń na seminaria uzupełniające oraz kontaktowanie się z naszym działem sprzedaży w sprawie działań reklamowych.

Jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Jest to regularnie brane pod uwagę, jeśli udział w seminariach musi zostać udowodniony.

W przypadku nagrywania obrazu lub dźwięku podczas seminariów i przetwarzania Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym wcześniej i uzyskamy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w połączeniu z art. 7 DSGVO.

W przypadku braku zobowiązań umownych lub prawnych, planowanie i realizacja seminariów będzie opierać się na ważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w
- efektywna, elastyczna organizacja seminariów pod względem czasu i przestrzeni,
- aby móc przedstawić dowody uczestnictwa lub dochodzenia praw osób, których dane dotyczą,
- Zapewnienie operacji informatycznych i bezpieczeństwa przetwarzania oraz
- Obrona lub dochodzenie roszczeń prawnych przez nas lub osoby trzecie.
- Pomiar i zwiększenie liczby naszych seminariów poprzez analizę ocen statystycznych

4.14.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe zostaną przekazane do
- wewnętrzny personel upoważniony do planowania i prowadzenia seminariów.
- usługodawcy (przetwórcy kontraktowi) i ich podwykonawcy, którym zlecono zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium lub przeprowadzenie analizy statystycznej. Nasi usługodawcy mają dostęp do Państwa danych w celu realizacji powyższych celów zgodnie z Państwa instrukcjami.
- organom i instytucjom publicznym (np. urzędom, organom podatkowym) w przypadku prawnego lub urzędowego obowiązku, np. do celów rozliczeniowych przy uczestnictwie w seminariach.
- radców prawnych, jeżeli jest to konieczne do obrony i dochodzenia roszczeń prawnych.

Do realizacji seminariów wykorzystujemy w razie potrzeby produkt "Teams" firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Na realizację seminariów związanych z zamówieniem została zawarta umowa z usługodawcą zgodnie z art. 28 DSGVO. Przedstawiciel europejski to Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Irlandia.

4.14.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Odpowiedni poziom ochrony został ustanowiony dla przetwarzania danych z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem poprzez uzgodnienie standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych. Więcej informacji na temat tej umowy można znaleźć tutaj: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide.

4.14.5. Czas trwania składowania
Usuwamy dane zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, w odniesieniu do pism handlowych po sześciu latach, w odniesieniu do faktur po dziesięciu latach. W przypadku wyrażenia zgody przez uczestników, dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. Jeśli chcieliby Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

4.14.6 Prawo do informacji, skreślenia, sprzeciwu i korekty
W każdej chwili można anulować zaproszenie na seminarium. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunkach uczestnictwa. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać dalszych informacji o naszych seminariach, produktach lub usługach, mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji dotyczącej praw osób, których dane dotyczą.

4.14.7 Dalsze informacje
Poniżej znajdują się dalsze informacje na temat przetwarzania danych i dostawcy usług:
Warunki uczestnictwa w naszych seminariach: https://www.clage.de/de/Mediacenter/6c1da886822c67822bcf3679d04369fa/CLAGE-Live-Seminare-Teilnahmebedingungen.pdf
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w zespole Microsoft: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/security-compliance-overview
Polityka prywatności firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

4.15. Loteria

4.15.1. Ogólne
Następujące dane osobowe będą przetwarzane w ramach konkursu:
- podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, firma
- dane dotyczące komunikacji, takie jak numer telefonu lub adres e-mail
- dane adresowe, takie jak adres
- okntrola wieku
- dane protokolarne, takie jak znaczniki czasu, akceptacja warunków uczestnictwa lub zgoda na reklamę
- dane loterii, takie jak nazwa loterii, status

4.15.2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i obsługi konkursu, a w szczególności do wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zwycięzców oraz dostarczenia nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać dalsze informacje na temat kampanii, produktów lub usług, zostaną one wykonane za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a) w związku z Art. 7 DSGVO, który można opcjonalnie podać podczas uczestnictwa.

Ponadto, dane zwycięzców będą przechowywane ze względów podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) DSGVO. Państwa dane będą również przetwarzane, jeśli jest to konieczne do
- prawidłowe przeprowadzenie konkursu,
- zarządzanie i dowód udzielonej zgody,
- w celu obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych lub
- w sprawie bezpieczeństwa przetwarzania danych
jest wymagany. Państwa dane osobowe będą wtedy przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem nas lub osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs 1 lit. f) DSGVO.

Przetwarzanie danych do innych celów będzie brane pod uwagę tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 DSGVO. W tym przypadku będziemy oczywiście stosować się do wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 ust. 3 DSGVO.

4.15.3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Dane uczestników zostaną przekazane wewnętrznym, upoważnionym pracownikom osoby odpowiedzialnej, dostawcom usług informatycznych odpowiedzialnym za działalność operacyjną oraz, w razie potrzeby, firmie logistycznej w celu dostarczenia zysku. Dane te zostaną przekazane radcom prawnym w zakresie niezbędnym do obrony i dochodzenia roszczeń prawnych.

4.15.4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

4.15.5. Czas trwania składowania
Wszystkie dane będą przechowywane wyłącznie w celu i na czas trwania konkursu i zostaną usunięte po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagrody, chyba że istnieje prawny obowiązek przechowywania danych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez 10 lat ze względów podatkowych. Twoje dane zostaną usunięte, chyba że istnieją uzasadnione interesy nas lub osób trzecich, takie jak roszczenia gwarancyjne lub obrona i dochodzenie roszczeń prawnych.

5. Prawa osób poszkodowanych
O ile podczas odwiedzania strony internetowej i korzystania z usług przetwarzane są Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do następujących praw, które mogą Państwo dochodzić w wyżej wymienionych biurach, o ile spełnione są wymogi prawne w rozumieniu DSGVO:

- Art. 15 DSGVO: Prawo do informacji osoby zainteresowanej
Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie dane osobowe osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych o Tobie.

- Art. 16 DSGVO: Prawo do sprostowania
Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać poprawienia nieprawidłowych informacji lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

- Art. 17 DSGVO: Prawo do skreślenia
Na warunkach określonych w art. 17 DSGVO mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo użytkownika do żądania usunięcia danych osobowych zależy między innymi od tego, czy osoba odpowiedzialna nadal wymaga od niego danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub czy osoba odpowiedzialna lub osoby trzecie mogą udowodnić nadrzędny uzasadniony interes, taki jak obrona lub dochodzenie roszczeń prawnych.

- Art. 18 DSGVO: Prawo do ograniczenia przetwarzania
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
- W przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych przechowywanych przez administratora danych, administrator będzie zazwyczaj potrzebował czasu na ich weryfikację. W czasie trwania weryfikacji, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
- Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych zamiast o ich usunięcie.
- Jeśli administrator danych nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale potrzebuje Cię do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usuwania.

- W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO należy zachować równowagę pomiędzy Państwa interesami a interesami administratora danych lub osób trzecich. Tak długo, jak nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami administratora danych lub osób trzecich, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
- Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane takie mogą być przetwarzane, poza ich przechowywaniem, wyłącznie za jego zgodą lub w celu wykonania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Art. 20 DSGVO: Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które są przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

- Art. 21 DSGVO: Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (konieczne przetwarzanie wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej) lub lit. f) (uzasadniony interes) Organ ochrony danych ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych znajdują się odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych.

W przypadku sprzeciwu administrator danych nie będzie już przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie będzie prowadzone w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile dotyczy to takiego marketingu bezpośredniego. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

- Art. 7 ust. 3 DSGVO: Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.

6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do następującego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Ochrony Danych Osobowych Dolnej Saksonii, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

7. Linki do innych stron internetowych
Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Pomimo wcześniejszej starannej kontroli treści, nie możemy przejąć odpowiedzialności za zewnętrzne linki do zewnętrznych treści.

8. Bezpieczeństwo przetwarzania
Ta strona korzysta z szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak wnioski wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

9. Ważność i aktualizacja
Dalszy rozwój naszej strony internetowej lub wdrażanie nowych technologii może spowodować konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy zapoznanie się z aktualną deklaracją o ochronie danych osobowych.

- – – –

08.12.2020