HISTORIA · 1980 - 1990

1981
Prostokątny mały podgrzewacz M1 został z sukcesem wprowadzony na rynek i zastąpił stopniowo dotychczasową okrągłą forme budowy. Produkcja U2-N została uruchomiona w roku 1985.
1986
Synowie Jörg i Joachim Gerdes wkroczyli do przedsiębiorstwa. M1 z coraz większym sukcesem jest propagowany jako "urządzenie oszczędzające energie i wodę".
1988
Chcąc rozwinąć potencjał idei produktu jako przyjaznego ekologicznie, sprzedaż skierowano do tradycyjnego handlu fachowego. Powstał nowoczesny budynek zarządu z przeszklonymi pomieszczeniami biurowymi.
1989
W regionie byłych wschodnich Niemiec wystąpiło ogromne zapotrzebowanie na podgrzewacze przepływowe. Aby rozszerzyć działalność exportu, zaprezentowano nową serie C z grzałką nurkową. Kolejne urządzenia uzupełniły asortyment.