HISTORIA · 1950 - 1960

1951
Claus-Holmer Gerdes rozpoczyna dzialanosc w miejscowosci Lüneburg.
1956
W rejestrze handlowym w Luneburgu zostaje zameldowana firma Claus-Holmer Gerdes, urządzenia do ciepłej wody i armatura, ze znakiem towarowym CLAGE. Podgrzewacz przepływowy S1..3 ze zintegrowanym zaworem poboru wody oraz nieosłoniętym elementem grzewczym w korpusie zamienił krany z zimna wodą w źródła ciepłej wody.
1959
Na ulicy Pirolweg 1 rozpoczęto działalność w budynku firmowym.