©Getty Images by A. Chederros

MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII

Przy porównaniu systemów w 3-osobowym gospodarstwie domowym widać wyraźnie, iż decentralne systemy pracują w sposób szczególnie energooszczędny. Najlepiej wypadają przy tym instalacje wykorzystujące energię słoneczną.

Żródło: HEA (Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.), »Informacje dla specjalisty 2007«