©Getty Images by A. Chederros

NIŻSZE KOSZTY

Koszty łącznie obejmują wszystkie koszty poniesione na inwestycję i eksploatację instalacji do zaopatrzenia w ciepłą wodę. Zdecentralizowane zaopatrzenie w elektrycznie podgrzaną wodę ma bardzo korzystne koszty całkowite ze względu na niskie koszty urządzenia i ograniczone straty systemu. W przypadku dodatkowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii należy uwzględnić wyższe koszty inwestycji.
Źródło: HEA (Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.), »Informacje dla specjalisty 2007«