©Getty Images by A. Chederros

MNIEJSZA EMISJA CO2

Przy każdym przekształceniu energii spalania w ciepło powstaje dwutlenek węgla. Emisja COprzy zaopatrzeniu w elektrycznie podgrzewaną wodę jest mniejsza niż w systemach wykorzystujących paliwa. Także tutaj kolektory słoneczne wypadają najlepiej, ponieważ wykorzystują energię słoneczną, która nie produkuje dwutlenku węgla.
 
Źródło: HEA (Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.), »Informacje dla specjalisty 2007«