©Getty Images by A. Chederros

ZWRACAJMY UWAGĘ NA KRÓTKIE DROGI PŁYNIĘCIA WODY - TO OSZCZĘDZA ENERGIĘ!

Centralny system zaopatrzenia w ciepłą wodę przyczynia się do powstania wysokich kosztów zużycia wody poprzez cyrkulację gorącej wody w długich rurach. Przy decentralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę unika się niepotrzebnie długich odcinków płynięcia wody, gdyż urządzenia montowane są bezpośrednio przy punkcie poboru wody. Oprócz tego system ten oferuje wysoki komfort, gdyż gorąca woda pozostaje stale do dyspozycji bez oczekiwania.